Renovera badrum arbetsgång

Arbetsgång

 

Rivning – ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskiktet kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, tapet, färg el. dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan hela golvkonstruktionen måste brytas upp eller slås sönder. Det här arbetsmomenten är mest damm framkallande. Om Ni är känsliga för damm säg till oss. Vi kan sätta upp dammfällor och använda oss av material som inte dammar. Materialet är lite dyrare att köpa in men man slipper byggdamm.

 

Demontering – all lös och fast inredning demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element o. s.v. Vattenledningsrören pluggas (d. v. s. förses med någon form av avstängningsventil) där de kommer in i badrummet och resterande rör dragning inne i badrum demonteras. Rören återanvänds inte. Däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dyl. sparas och återmonteras om så önskas.

 

Etablering – golven täcks in med skyddspapp. Verktyg och maskiner ställs in.

 

Återuppbyggnad – i detta skede sker exempelvis byggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av vattenrör i väggar om kunden har vald att vattenrören skall vara dolda.

 

Underarbete – denna fas består av spackling av golv, väggar (och ibland tak) för att få en jämn och hållfast yta att arbeta på.

 

Våtrumsbehandling – fuktspärr appliceras på golv och väggar, i vinklar mellan golv och väggar och andra utsatta ställen sätts fiberremsor för att ta upp rörelser i underlaget.

 

Kakelsättning – kakelsättare / plattsättare lägger keramiska plattor på väggar och golv.

 

Fogning – fogarna mellan kakelplattorna fylls med fogmassa.

 

Komplettering – fasen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare o. s.v. Fasen innehåller även elinstallationer.

 

Slutfasen – arbetet avlutas och byggsopor forslas bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *